• 6 Aralık 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan 11.09.2017 tarihli ve 2017/10830 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile ‘İşletme Enstitüsü’ kuruldu......

  İşletme Enstitüsü Kuruldu

  6 Aralık 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan 11.09.2017 tarihli ve 2017/10830 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile ‘İşletme Enstitüsü’ kuruldu......

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
Resmi Twitter Sayfası Resmi Facebook Sayfası Resmi Google+ Sayfası Resmi Youtube Sayfası

"İş dünyası yetkin, yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünce ile olaylara çok boyutlu bakabilen liderlere ihtiyaç duymaktadır.
Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü, evrensel nitelikte çağdaş eğitim programları uygulayarak olumlu değişimler gerçekleştiren iş dünyasının lider yöneticilerini yetiştirmek amacındadır."


Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN
Müdür      


Genel Duyurular TÜM LİSTE

Sınav Duyuruları TÜM LİSTE


SABİS

Madde 3- Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjan ve koşulları; EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek, eğitim-öğretim yılı başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihleri, başvuru koşulları ve kontenjanları yer alır.

d) Doktora Programına Başvurabilmek İçin Adayların,

* İlgili EABD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
* ALES’ten başvurduğu programın türünde en az “65” puan alması.
* ÜDS’den en az “55” puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması gerekir.

Doktora programına öğrenci kabulünde, başarı değerlendirme notu:

* ALES notunun %50’si,
* Yüksek lisans mezuniyet notunun %25’i,
* Bilimsel Değerlendirme Sınavının %25’i dikkate alınarak belirlenir.

- Bilimsel değerlendirme sonuçları YÖK’ün çevirim tablosuna göre “dörtlük” sisteme dönüştürülür.
- Bilimsel değerlendirme sınav jürileri: ilan edilen her program için EABD başkanlığı tarafından teklif edilen “yedi” öğretim üyesi arasından EYK tarafından seçilen “üç” asıl, “iki” yedek üyeden oluşur.
- İlgili EABD başkanlığınca yapılacak bilimsel değerlendirme sınavından (yazılı/sözlü) birine girmeyen aday başarısız sayılır.
- Doktora programına başvuran adayların başarı değerlendirme notu, yukarıda belirtilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda en az “2.75”tir. “2.75” ve üzerinde başarı değerlendirme puanına sahip olan adaylar sıralanır.
- İlan edilen kontenjan dâhilinde belirlenen asıl listedeki adaylar kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir.
- Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

f) Başvurularda Üniversitelerarası Kurul tarafından muadil olarak kabul edilen sınav puanları (ALES ve YDS hariç) YÖK’ün belirlediği çevirim tablolarına göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.

g) Başvurularda mezuniyet notu (eğitimi süresince üniversitesinin kullandığı not sistemi) “4”lük sistemin haricinde ise adayın mezuniyet notu YÖK’ün belirlediği not çevirim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.

h) Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı puanlarının denkliği halinde sırasıyla, ALES puanı, mezuniyet notu ve bilimsel değerlendirme sınav puanına bakılır.

Madde 3- Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjan ve koşulları; EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek, eğitim-öğretim yılı başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihleri, başvuru koşulları ve kontenjanları yer alır.

a) Tezli Yüksek Lisans Programına Başvurabilmek İçin Adayların,
-İlgili EABD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması,
-ALES’den başvurduğu programın ilan edilen puan türünden en az “55” puan alması,

-Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu:

*ALES notunun %50’si,
*Lisans mezuniyet notunun %25’i,
*Yazılı sınav jürileri, ilan edilen her program için EABD başkanlığı tarafından teklif edilen “yedi” öğretim üyesi arasından, EYK tarafından “üç” asıl, “iki” yedek olmak üzere belirlenir. Programa başvuran adaylara yazılı sınav EABD tarafından yapılır. Yazılı sınava girmeyen adaylar başarısız sayılır.

Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar arasında yukarıda belirtilen başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

f) Başvurularda Üniversitelerarası Kurul tarafından muadil olarak kabul edilen sınav puanları (ALES ve YDS hariç) YÖK’ün belirlediği çevirim tablolarına göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.

g) Başvurularda mezuniyet notu (eğitimi süresince üniversitesinin kullandığı not sistemi) “4”lük sistemin haricinde ise adayın mezuniyet notu YÖK’ün belirlediği not çevirim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.

h) Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı puanlarının denkliği halinde sırasıyla, ALES puanı, mezuniyet notu ve bilimsel değerlendirme sınav puanına bakılır.

Madde 3- Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjan ve koşulları; EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek, eğitim-öğretim yılı başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihleri, başvuru koşulları ve kontenjanları yer alır.

* İlgili EABD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak.

* Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu: Lisans mezuniyet notu dikkate alınarak belirlenir.
Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı sıralaması lisans mezuniyet notuna göre sıralanır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

g) Başvurularda mezuniyet notu (eğitimi süresince üniversitesinin kullandığı not sistemi) “4”lük sistemin haricinde ise adayın mezuniyet notu YÖK’ün belirlediği not çevirim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.